Szakterületeim

 

Büntetőjog

 • Közlekedési büntető jog ( elkövetői oldal, sértetti képviselet )
 • Gazdasági büntető jog
 • Egyéb büntető jogi terület kapcsolódóan Szabálysértési jog

A büntető jog területén védelmet és sértetti képviseletet látunk el a nyomozás megkezdésétől a  nyomozó hatóság előtt, a bírósági eljárás során az ügy befejezéséig. A büntető eljárások polgári jogi  vonatkozásait is képviseljük.

Polgári jog

 • Biztosítási jog, kártérítések
 • Személy és vagyoni károk, sérelemdíj
 • Ingatlanjog, okiratok, szerződések
 • Családjog
 • Személyiségi jog védelem

A megjelölt polgári jogi területeken peres és peren kívüli jogi képviseletet látunk el és a polgári ügyekkel összefüggésben keletkezett büntető és gazdasági ügyeket is képviseljük.

Gazdasági jog

 • Cégalapítás, társasági jog
 • Eseti és állandó jogi képviselet kapcsolóan Munkajog
 • Cégátvilágítás, követelés behajtás partneriroda segítségével

Munkajog

 • Munkaszerződések, munkáltatói tájékoztató és munkaviszonyt módosító vagy megszüntető okiratok szerkesztése és véleményezése.
 • Munkaügyi jogvitákban és kártérítési ügyekben való peres és peren kívüli képviselet.

Az iroda megbízható és állandó szakértői háttér igénybe vétele mellett dolgozik.

 A munkánkat szakmai felkészültség, pontos, precíz, empatikus munkavégzés jellemzi.

 

Dr. Kovács Kornélia ügyvéd

Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan
bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és
kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Jogi segítségre van szüksége?