Bemutatkozás

 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam

Dr. Kovács Kornélia vagyok. Debreceni ügyvédként 36 éve vagyok az ügyfeleim szolgálatában.

1984-től kezdődően 1991-ig a Hajdúböszörményi Ügyvédi Munkaközösség tagjaként a Munkaközösség Hajdúnánási Kirendeltségén dolgoztam ügyvédként, mint munkaközösségi tag, , majd ezt követően 1992 évtől egyéni ügyvédként folytatom a tevékenységemet Debrecenben. Az egyetemi diplomámat 1981. évben a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szereztem, a jogi szakvizsgámat 1983. évben tettem le.

Az ügyvédi tevékenységem megkezdését megelőzően az államigazgatásban dolgoztam , gyámügyi, szociálpolitikai és általános igazgatási területen Püspökladányban valamint  a Szellőző Művek Hajdúnánási Gyáregységnél Közgazdasági és Munkaügyi osztályvezetőként voltam alkalmazásban , amely feladat mellett a gyáregység jogi ügyeit is elláttam.

 1995. évben közlekedési szakjogászi képzettséget szereztem a Budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen posztgraduális képzés keretén belül.

Az irodám 1996. év óta egy helyen működik Debrecenben, a Piac u. 58. szám alatt. Az ügyvédi tevékenységem alatt  5 ügyvédjelölt tanult nálam , a jelenlegi ügyvédjelöltem az unokaöcsém Dr. Kovács Lajos, aki a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán 2017. évben szerzett diplomát, jelenleg szakvizsga előtt áll. Ő a harmadik generációs jogász a családban, édesapám, ugyancsak Dr. Kovács Lajos az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett és az államigazgatásban dolgozott. Terveink között szerepel közös társas iroda létrehozása.

Az ügyvédi tevékenységem során általános ügyvédi tevékenységet folytatok, amely következik az ügyvédi munkám megkezdését megelőzően végzett feladataimból is, amelyek átfogták az általános közigazgatási feladatokat, a gazdasági és munkajogot egyaránt. Következik továbbá abból a tényből is, hogy Hajdúnánás kisvárosban a családjogtól kezdve a nevesített szerződéseken, végrendeleten , területrendezési feladatokon át gyakorlatilag mindenféle jogterületen működtem a peres és nem peres praxisban egyaránt.

Dolgozom önkormányzatnak és cégképviselet is ellátok.

A közlekedési szakjogászi képzés speciális képzettséget is ad, amely kiterjed a büntető jog, a szabálysértési jog,  polgári jog területére. A büntető jog területén a közlekedési bűncselekmények elkövetőinek védelmére, a sértettek jogi képviseletének az ellátására egyaránt. A közlekedési szabálysértési eljárások során a szabálysértési cselekményekben részvevők jogi képviseletének ellátására van lehetőség. A közlekedési igazgatási feladatok ugyancsak a közlekedési jogági témakörbe tartoznak.

A polgári jog területén az általános kártérítési jog és a speciális kártérítések jogát is átfogja ez a terület. Ide tartozik a baleseti személyi és dologi károk megtérítése iránti igény során a képviselet ellátása a biztosító társaságok és a bíróságok előtt továbbá a közúti közlekedés során bekövetkezett egyéb károk ügyintézése során képviselet, amely a fuvarozáshoz, szállításhoz, szállítmányozáshoz stb.  kapcsolódik.

Igény és szükségesség szerint igazságügyi műszaki és orvosszakértő munkakapcsolat támogatja a tevékenységemet , amely szakmai kapcsolatok az évtizedes munkavégzés során  kialakultak és a kölcsönös bizalom , egymás iránti szakmai tisztelet elvén működnek.

A közlekedési szakjogászi képzés keretén belül egyebekben természettudományos alapokon nyugvó ismeretanyagot is szereztem a fizika , matematika, műszaki és orvosszakértői tevékenységet is érintve.

A közlekedési ügyek képviselete során előny a büntetőjogi és a polgári jogi ismeretek együttes alkalmazása, amely lehetővé teszi az összes lényeges probléma együttes megoldását.

A szakma gyakorlása során vallom, hogy a büntetőjog ismerete nélkül nincs megfelelően képzett polgári jogász és a polgári jogi ismeret nélkül nincs megfelelően képzett büntető jogász.

Fontosnak tartom a precíz, pontos munkavégzést, a folyamatos önképzést, az ügyfelekkel való kapcsolattartás során az ügyfél jogi helyzetének érthető köznyelvre történő lefordítását, a hiteles tájékoztatást a jogi problémái megoldásáról , a szívélyes és empatikus emberi magatartást.

Dr.Kovács Kornélia ügyvéd
Dr. Kovács Kornélia ügyvéd

Miért engem válasszon?

36 éve folytatok ügyvédi tevékenységet megszakítás nélkül

 

Az iroda megbízható és állandó szakértői háttér igénybe vétele mellett dolgozik.

 

A munkámat szakmai felkészültség, pontos, precíz, empatikus munkavégzés jellemzi.

Éves ügyvédi tapasztalat

Tárgyalás

%

Megnyert ügyek

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény
egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő
minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással
szemben.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Jogi tanácsadásra van szüksége?